LAtzúvia-Forna, fusionades en un sol municipi des de lany 1911, conserven actualment una important herència de lEdat del Bronze i de les civilitzacions iberoromanes que les poblaren.

Encara que els arxius històrics del municipi foren destruïts durant la Guerra Civil, lAtzúvia-Forna ha sabut preservar el seu patrimoni arquitectònic i cultural per mantenir tot lencant duna autèntica alqueria morisca.

El Castell de Forna, lEsglésia de Sant Vicent Ferrer, les fonts morisques, i el peculiar traçat urbanístic del municipi, converteixen lAtzúvia-Forna en un vertader conjunt dinterés històric, capaç de sorprendre i de traslladar en el temps els seus visitants.

 

M.I. AYUNTAMIENTO DE ADSUBIA-FORNA

Tel.: · Fax: ·